Kadra

Nasza kadra została starannie dobrana z grona najbardziej doświadczonych pracowników oświaty. Przy wyborze nauczycieli, pielęgniarki i personelu technicznego kierowaliśmy się poziomem wykształcenia, doświadczenia i zainteresowań oraz systemem wartości, które te osoby wyznają. Bardzo ważny był dla nas fakt, aby Nasza kadra miała pasję pedagogiczną, a cechy którymi się odznacza były dopasowane do zadań, które sobie stawiamy.


DYREKTOR PRZEDSZKOLA 

mgr Karolina OSTAFIŃSKA-BODLER

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO


Z-CA DYREKTORA PRZEDSZKOLA

mgr Karina KŁOPOCKA

LOGOPEDA, NAUCZYCIEL MIANOWANY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO


STARSZY OPIEKUN GRUPY ŻŁOBKOWEJ

mgr Lidia NOWAK

MGR OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZY


STARSZY OPIEKUN GRUPY ŻŁOBKOWEJ

 mgr Magda SZYDROWSKA

MGR WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO


OPIEKUN GRUPY ŻŁOBKOWE

 mgr Monika WITKOWSKA

FIZJOTERAPEUTA, DYPLOMOWANY OPIEKUN ŻŁOBKOWY


OPIEKUN GRUPY ŻŁOBKOWEJ

mgr Katarzyna PRZYDAŃSKA-PŁACHTA

DYPLOMOWANA PIELĘGNIARKA, RATOWNIK MEDYCZNY, MENAGER BHP


OPIEKUN GRUPY ŻŁOBKOWEJ 

Sylwia PIASKOWSKA


OPIEKUN GRUPY ŻŁOBKOWEJ

Anita KUZAK


PIELĘGNIARKA DYPLOMOWANA

mgr Żaneta GRZEŚKOWIAK


NAUCZYCIEL RYTMIKI

mgr Agnieszka MODELSKA


POMOC KUCHENNA

Beata ADAM