Plan dnia


Plan dnia w Żłobku Mały Świat:


Plan dnia dla dzieci w Naszym Żłobku jest dopasowywany do ich indywidualnych potrzeb i danej sytuacji. 

DZIECI STARSZE

6:30 – 8:30  

Oczekiwanie na dzieci, zabawy swobodne

8:30

Podział na grupy wiekowe i przejście do sal

8:30 – 8:45 

Powitanie oraz poranna gimnastyka starszaka

9:00 – 9:30

Śniadanie

9:30 – 11:30

Zajęcia muzyczne, plastyczne i ruchowe.  W ramach możliwości pobyt dzieci i przeprowadzanie zajęć na świeżym powietrzu

11:30 – 11:40

Sprzątanie sali

11:40 – 12:00

Zupka

12:00 – 13:45

Odpoczynek, drzemka, słuchanie kołysanek, bajek

13:45 – 14:00

Budzenie dzieci, ubieranie się po drzemce

14:00 – 14:30

Obiad II danie

14:30 – 15:30

Zabawy dydaktyczne, „gimnastyka buzi i języka", zabawy ruchowe, zajęcia muzyczne,

13:45 – 14:00

Budzenie dzieci, ubieranie się po drzemce

15:30 – 15:45
Podwieczorek
15:45 – 17:00
Wspólna zabawa, zabawy swobodne, malowanie, rysowanie, czytanie bajek i oczekiwanie na przyjście rodziców


DZIECI MŁODSZE


6:30 – 8:30 

Oczekiwanie na dzieci, zabawy swobodne

8:30

Podział na grupy wiekowe i przejście do sal

8:30 – 8:45 

Powitanie oraz poranna gimnastyka starszaka

9:00 – 9:30

Śniadanie (mleko, kaszka wedle uznania rodziców)

8:45- 10:00 

Drzemka

10:00 – 10:30 

Zabawy swobodne, czynności higieniczne

10:30 – 11:45

Zajęcia dydaktyczne- plastyczne, muzyczne i ruchowe

11:45 – 12:00

Posprzątanie sali i przygotowanie do obiadu

12:00 – 12:30

Zupka 

12:30 – 14:00

Drzemka

14:00 – 14:15

II Danie

14:15 – 15:30

Wspólne zabawy, odpoczynek, zajęcia muzyczne, zabawy ruchowe

15:30 – 15:45
Podwieczorek
15:45 – 17:00
Wspólna zabawa, zabawy swobodne, czytanie bajek i oczekiwanie na przyjście rodziców

Jadłospis

Menu  ze śniadaniem Dieta A 


Menu  ze śniadaniem Dieta B