Kontakt

Żłobek „MAŁY ŚWIAT” ul. Nowy Świat 10
62-020 Swarzędz.
Telefon: /Dyrekcja/ +48 662-603-777
Telefon: / Kadra /  + 48 662 479 309
Parking - przy budynku
Konto bankowe Bank PKO S.A
64 1240 3233 1111 0010 7362 0593

https://web.facebook.com/zlobekmalyswiat
e-mail: biuro@zlobekmalyswiat.pl