Program


W Naszym żłobku zapewniamy dzieciom najlepsze przygotowanie do dalszej edukacji. W programie szczególnie uwzględniamy rozwój intelektualny, emocjonalny, fizyczny i społeczny. Edukacja odbywa się poprzez zabawę, dostosowaną do wieku i możliwości dziecka.

W pracy dydaktycznej wykorzystujemy:

– Metodę Ruchu Rozwijającego – W. Sherborne
– Pedagogikę Zabawy
– Elementy Integracji Sensorycznej
– Muzykoterapia i Bajkoterapia


W czasie zajęć wykorzystujemy także:

– ogólnorozwojowe zabawy ruchowe
– zabawy logopedyczne
– zabawy plastyczne

– zabawy z językiem angielskim

– zabawy inspirowane koncepcją Marii Montessori