Żłobek Mały Świat

Program

ŻŁOBEK "MAŁY ŚWIAT"

W Naszym żłobku zapewniamy dzieciom najlepsze przygotowanie do dalszej edukacji. W programie szczególnie uwzględniamy rozwój intelektualny, emocjonalny, fizyczny i społeczny. Edukacja odbywa się poprzez zabawę, dostosowaną do wieku i możliwości dziecka.

 

W pracy dydaktycznej wykorzystujemy:

 

– Metodę Ruchu Rozwijającego – W. Sherborne

– Pedagogikę Zabawy

– Elementy Integracji Sensorycznej

– Muzykoterapia i Bajkoterapia

 

 

W czasie zajęć wykorzystujemy także:

 

– ogólnorozwojowe zabawy ruchowe

– zabawy logopedyczne

– zabawy plastyczne

– zabawy z językiem angielskim